DET KAN HENDE AT DU KAN KREVE DET DOBBELTE AV EVENTUELL(E) BETALING(ER) UTFØRT INNEN 3 MÅNEDER FRA UNDERTEGNELSEN AV KONTRAKTEN, I TILLEGG TIL JURIDISK RENTE, OG KREVE TILBAKE DINE JURIDISKE UTGIFTER

JLCA-lawyers-Spain
spanish-timeshare-compensation

Juridisk regulert av Den spanske advokatforeningen, JLCA & AS.-Lawyers er også et advokatfirma i Storbritannia som operer som JLCA Campbell & Associates, regulert under SRA ID: 652512, basert i Mayfair, London. Vårt britiske kontor kan hjelpe våre klienter med juridiske saker i England & Wales. Vår seniorpartner har vært regulert av SRA i Storbritannia som Registrert europeisk advokat siden 2009.

Vennligst vær oppmerksom på at kravene fremlagt for spanske domstoler, er under spansk jurisdiksjon, underlagt de spanske advokatforeningene, og er derfor ikke regulert av SRA.

Timeshare i Spania har tradisjonelt vært noe av et "minefelt" med skruppelløst salgspersonell for timeshare som bruker salgsteknikker med høyt press for å selge et produkt som overhodet ikke lever opp til forventningene til kjøperen.

Mange mennesker befinner seg belastet med timeshare forpliktelser som de ikke lenger har råd til, ikke kan selge for prisen de betalte og i noen tilfeller har timeshare som er svært vanskelig å bestille og faktisk ta i bruk.

MEN alt dette ble nylig endret som følge av en rekke virkelig banebrytende spanske Høyesterettsbeslutninger i 2015, som vedtok at visse timesharekontrakter inngått etter 5. januar 1999, er ULOVLIGE og kan kanselleres.

Hvis du ikke får det du forventet av din timeshare, er tiden NÅ inne for å sjekke om DIN spanske timesharekontrakt kan bli kansellert og du kan få pengene dine tilbake.

timeshare-claims-spain
timeshare-exit

De nylige spanske Høyesterettsbeslutningene betyr at hvis du kjøpte en spansk timeshare, kan det hende at du kan få kontrakten din kansellert og få ALLE pengene tilbake. Faktisk kan du kreve det dobbelte av eventuelle innskudd eller andre betalinger du har utført innen 3 måneder etter undertegnelsen av kontrakten.

Til slutt kan du kreve juridisk rente fra datoen for registreringen av kravet ditt ved domstolene i Spania og for dine juridiske utgifter (med unntak av noen mindre juridiske og administrative kostnader og advokatutgifter).

EKSEMPEL

Hvis du betalte £ 10.000 for din timeshare i 2005, og betalte hele kjøpesummen innen tre måneder etter undertegningen av kontrakten, så kunne ditt hovedkrav være på rundt £ 20.000.

GRATIS KONSULTASJON UTEN FORPLIKTELSER!