GRATIS KONSULTATION UTAN NÅGRA KRAV!

Kontakta oss

DU KAN OCKSÅ BEGÄRA ATT ÅTERFÅ ALLA DUBBL INBETALNINGAR SOM GJORTS INOM 3 MÅNADER FRÅN DET ATT DU SKREV UNDER KONTRAKTET, PLUS DEN LAGSTADGADE RÄNTAN OCH LIKASÅ KRÄVA ÅTERBETALNING AV ALLA LAGSTADGADE AVGIFTER.

JLCA-lawyers-Spain
spanish-timeshare-compensation

Vi är juridiskt reglerade av det spanska advokatsamfundet och JLCA & AS.-Lawyers har också en advokatbyrå i Storbriannien som heter JLCA Campbell & Associates, vilken regleras av SRA ID: 652512, som har sitt säte i Mayfair, London. Vårt engelska kontor kan också hjälpa våra klienter med olika juridiska spörsmål i England & Wales. Våra partners har reglerats av SRA i Storbritanninen som inregistrerade europeiska advokater sedan 2009.

Vänligen observera att de klagomål som lämnas in till spansk domstol, står under spansk lagstiftning och är föremål för det spanska advokatsamfundet och regleras därför inte av SRA.

Andelslägenheter i Spanien har traditionellt sett varit ett "minfält" med oseriösa försäljare av andelslägenheter vilka använder sig av mycket tuffa försäljningsknep för att sälja en produkt som helt enkelt inte lever upp till köparens förväntningar.

Många personer är belastade av dessa krav som ställs som att de inte längre har råd, att de kan inte sälja sin andel till ett pris ens i närheten av vad de en gång fick betala och det faktum att det är ett väldigt komplicerat bokningssystem så att man inte kan använda lägenheten när man själv skulle vilja.

MEN detta har nyligen förändrats till det bättre som ett resultat av ett antal mycket genomgripande beslut fattade i Spaniens Högsta Domstol 2015, vilka funnit att vissa kontrakt för andelslägenheter, som tillkommit efter den 5 januari 1999 är ILLEGALA och kan komma att annulleras.

Om Du inte får ut vad Du förväntat Dig av Din andelslägenhet så är det NU dags att kontrollera om DITT spanska kontrakt kan annulleras så att Du kan få tillbaka Dina pengar.

timeshare-claims-spain
timeshare-exit

Dessa senare beslut tagna av Högsta Domstolen i Spanien innebär att om Du köpt en andelslägenhet i Spanien, kanske Du kan få kontraktet annullerat och få ALLA Dina pengar tillbaka. Du kan faktiskt begära att få Dina depositioner etc. återbetalda till dubbla summan för de betalningar Du erlagt under de senaste tre månaderna efter det att Du skrev under köpekontraktet.

Sist men inte minst kan Du även begära att få tillbaka räntekostnaderna från och med datumet för inregistreringen hos domstolen i Spanien och för alla lagstadgade avgifter (med undantag för några mindre avgifter som inte är lagstadgade eller för administrativa omkostnader och avgiften till notarien).

EXEMPEL

Om Du betalade ut £10.000 för Din andelslägenhet under 2005, betalade in hela köpesumman inom loppet av tre månader från det att Du skrev under kontraktet, så är Ditt återbetalningskrav nu uppe i cirka £20.000.

GRATIS KONSULTATION UTAN NÅGRA KRAV!