Be om å bli oppringt


Merk: Felt merket * er obligatoriske.

DU KAN VÆRE I STAND TIL Å KREVE TILBAKE DET DOBBELTE AV BETALING(ER) GJORT INNEN 3 MÅNEDER ETTER KONTRAKTSINNGÅELSEN, MED TILLEGG AV LOVLIG RENTE, OG KREVE REFUNDERT SAKSOMKOSTNINGENE DINE.

Tidspartordninger i Spania har tradisjonelt vært litt av et “minefelt”, der skruppelløse tidspartmarkedsførere har brukt salgsteknikker med høyt press for å selge et produkt som simpelthen ikke lever opp til kjøperens forventninger. Mange befinner seg nedtynget med tidspartforpliktelser de ikke lenger har råd til, ikke kan selge for noe i nærheten av den prisen de selv har gitt, og i noen tilfeller med tidsparter som er veldig vanskelige å bestille og faktisk bruke.

MEN alt dette endret seg nylig som følge av en rekke virkelig banebrytende avgjørelser fra spansk Høyesterett i 2015, som fastslo at visse tidspartavtaler inngått etter 5. januar 1999 er ULOVLIGE og kan sies opp.

Hvis du ikke får det du forventet ut av din tidspart, er tiden NÅ inne for å sjekke om DIN spanske tidspartavtale kan sies opp og om du kan få pengene dine tilbake.

De nylige rettsavgjørelsene fra den spanske Høyesterett innebærer at du, dersom du har kjøpt en spansk tidspart, kan ha mulighet til å få sagt opp avtalen og få ALLE dine penger tilbake. Du kan faktisk kreve tilbake det dobbelte av depositum eller andre betalinger du foretok innen 3 måneder etter kontraktsinngåelsen.

Til sist kan kan du kreve lovlig rente fra den dato din sak bringes inn for spanske domstoler, samt kreve saksomkostningene betalt (med unntak av noen mindre retts- og forvaltningsutgifter og honorarer til notarius publicus).

For eksempel: Hvis du kjøpte din tidspart for 100.000 kroner i 2005, og du betalte hele kjøpesummen innen tre måneder regnet fra kontraktsinngåelsen, vil ditt hovedkrav være for 200.000 kroner med tillegg av lovlige renter.


Bruk kravkalkulatoren nedenfor for å finne ut hva ditt krav kan være verdt:

TIDSPARTKRAVKALKULATOR
VALUTA :
TIDSPARTKOSTNAD


*Resultat : 0,00

* Dette er grunnbeløpet du kan fremsette krav om – du kan også kreve lovlige renter av dette beløpet fra datoen saken blir anlagt og frem til betalingen skjer.

GJELDER DETTE FOR MIN KONTRAKT?

DERSOM KONTRAKTEN DIN OPPFYLLER ENHVER AV DISSE BETINGELSENE, KAN DU HA ANLEDNING TIL Å FREMSETTE KRAV:

 • Kontrakten har en varighet på ubestemt tid, dvs. for all fremtid eller ‘for alltid’ eller for et tidsrom på over 50 år;

 • Kontrakten din spesifiserer ikke den losjienheten du har rett til å bruke, eller uken(e) du kan bruke den, f. eks. hvis kontrakten din gjelder for “FLYTENDE UKE(R)” eller du har ervervet ‘tidspartpoeng’;

 • l Kontrakten inneholder ikke de lovbestemte opplysningene om din rett til å si den opp eller avslutte den etter kjøpet.


JLCA Lawyers vil med glede gi deg rådgivning om:

 • om du har et gjennomførbart krav,

 • størrelsen på et slikt krav; og

 • saksgangen som må følges for å kreve tilbake pengene dine.


JLCA Lawyers vil gi deg en første gjennomgang av saken vederlagsfritt, og deretter gi deg et ENDELIG kostnadsoverslag for saksomkostninger og andre kostnader knyttet til et eventuelt krav.

VENNLIGST MERK: Til forskjell fra mange andre som behandler klagesaker er JLCA LAWYERS et spansk advokatfirma, og vi vil IKKE ta, i tillegg til vårt salær og utgifter, noen prosenter eller provisjon av det beløpet du vinner tilbake som følge av kravet. Dersom saken din vinner frem vil du selv beholde alt du mottar fra den andre parten, og saksomkostningene dine vil bli krevet av markedsføreren av tidspartordningen.TA DIREKTE KONTAKT MED OSS PÅ VÅRE KONTORER, VIA E-POST, TELEFON eller VIDEOKONFERANSE, f. eks. SKYPE

HVORFOR JLCA & As.-LAWYERS ?

 • Klar & enkel juridisk rådgivning: Kontakt oss direkte for en gratis og uforpliktende konsultasjon.

 • Uavhengig juridisk rådgivning: Du kan stole på informasjon som gis kun med tanke på å ivareta dine interesser.

 • Anbefalt: JLCA & As.-Lawyers står oppført som anbefalte advokater hos den Britiske Ambassaden/Konsulatet, USAs Ambassade og den Irske Ambassaden, og er medlemmer av fagorganisasjoner, slik som IBA (International Bar Association).

 • Kvalifiserte rettslige representanter: Vårt juridiske medarbeiderteam består av fullt kvalifiserte og erfarne advokater, som kan gi deg utfyllende informasjon, detaljerte kostnads- og skatteberegninger, samt tydelig og kortfattet redegjørelse for rettsprosessen.

 • Ingen språkbarrierer: Vi har medarbeidere fra Storbritannia og USA, samt fra Spania, og medarbeidere som kan snakke med deg på engelsk, fransk, tysk, russisk og svensk – derfor kan du være trygg på at du forstår rettsprosessen gjennom hele saksbehandlingen.

 • Kundeservicens betydning: JLCA Lawyers tilbyr deg førsteklasses kundebehandling til enhver tid, der vi sørger for at du får personlig oppfølging hele tiden, slik at du kan føle deg trygg og forstå prosessen fullt ut.

 • Kontorer: Vi har kontorer i Gran Alacant-Alicante, Marbella, Madrid, Barcelona, London og partnerkontorer i Paris, Brüssel, Miami og Moskva. Vi dekker hele det spanske rettsområdet, inkludert Balearene og Kanariøyene.United Kingdom  Timeshare in Spain France  Multipropriété en Espagne Deutschland  Timesharing Spanien
Sverige  Multipropiedad en España Norge  Tidsparter i Spania

JLCA & AS.-LAWYERS, S.L.U. Avda. Escandinavia 72, C.C. Altomar 2 L8 Manzana E, 03130-GRAN ALACANT-ALICANTE-SPAIN

Insc. Reg. Merc. Alicante, Tomo 2574, Folio 43, Sección 8, Hoja A-72268, Inscripción 1º - C.I.F. B-53696050

JLCA LAWYERS
JLCA LAWYERS JLCA LAWYERS